[Afbeelding bedrijfslogo]                                                                                                                                                                                                                                                                         Start
Contact
Zoeken

                                                                                Voorwaarden

 
Nieuws Geboorteborden V-Borden 3D-ooievaars Voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor elke verhuur of verkoopovereenkomst tussen Bord en Zo, gevestigd te Delft (verder: verhuurder) en elke (potentiele) tegenpartij van verhuurder (verder: koper of huurder). Het is huurder niet toegestaan de gehuurde objecten door te verhuren aan derden. Alle gehuurde objecten blijven eigendom van Bord en Zo.

Reservering
Op teleurstellingen te voorkomen, kan een bord vooraf gereserveerd worden. Dit kan van 1 week voor de uitgerekende datum tot 2 weken erna. Kosten hiervan bedragen EUR 5,00. Na het verstrijken van de termijn van 3 weken, zal de gewone huurprijs in rekening gebracht gaan worden. Betaling van de reserveringskosten dient op de bankrekening van Bord en Zo te geschieden. Pas na ontvangst van het geld, is de reservering definitief. De reserveringstermijn zal daarna via de mail bevestigd worden.
De gewenste huurperiode wordt vooraf vastgelegd. Eventuele verlenging van deze periode is mogelijk, maar alleen als het betreffende bord niet gereserveerd is.

Prijs en borg
De prijzen en van toepassing zijnde borgen staan bij de diverse artikelen afzonderlijk weergegeven. Het gehele verschuldigde huurbedrag, alsmede de borg dienen vooraf, bij het ophalen van het gehuurde bord, voldaan te zijn. Dit kan geschieden door contante betaling bij ophalen (pinnen is niet mogelijk), of door het betalen via de bankrekening van Bord en Zo.
De prijs van Borden op Maat wordt vooraf overeengekomen. Één en ander door akkoord op de door Bord en Zo opgestelde prijsopgave. In geval van een Bord op Maat, dient vooraf 40% van de overeen gekomen prijs voldaan te zijn. Op deze manier weet Bord en Zo zeker dat het bord afgenomen wordt. Bij annulering van een Bord op Maat, zonder medisch attest, zal 25% van de overeengekomen prijs als annuleringskosten worden ingehouden op de aanbetaling.
Wanneer het gehuurde object in oorspronkelijke staat wordt geretourneerd, vindt restitutie van de gehele borg plaats.

Schade en diefstal
Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gehuurde object. Huurder is verplicht op het gehuurde object in oorspronkelijke staat aan het einde van de huurtermijn te retourneren. Diefstal komt voor rekening van huurder. In geval van diefstal, zal de volledige huurprijs en borg in rekening worden gebracht. In geval van beschadigingen of door huurder aangebrachte veranderingen (bijvoorbeeld punaise- en spijkergaatjes, plakbandresten en andere beschadigingen), zullen de kosten voor het herstel in mindering gebracht worden op de betaalde borg.

Te laat terugbezorgen
Bij het te laat terugbezorgen van het gehuurde bord, zal EUR 3,00 per dag in rekening worden gebracht.

Overige
Bij afhalen van gehuurde objecten is legitimatie verplicht.

Afhalen / Bezorging
Alle huurobjecten en Borden op Maat kunnen 7 dagen per week afgehaald en geretourneerd worden; uitsluitend na telefonische afspraak. Het telefoonnummer vindt u terug onder de contactgegevens.
Indien wenselijk, kan het gehuurde object ook thuisbezorgd worden. Dit geschiedt enkel op afspraak en is ook in het weekend mogelijk. De kosten hiervan bedragen EUR 0,40 per kilometer, met een minimum bedrag van EUR 7,50. Let wel: de berekende kilometers bedragen de volledige reisafstand via Map24.nl van Bord en Zo naar bezorgadres en terug. Bezorging vindt overigens alleen plaats, wanneer de volledige koop of huurprijs (inclusief borg) via de bank is voldaan.

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@bord-en-zo.nl.
Copyright © 2011 Bord & Zo
Laatst bijgewerkt: 10 november 2011